Starfsmennt logo

Launaskólinn

Tegund af námi

Nám stofnana
Nám fyrir alla
Nám um kjör og velferð
Nám starfsgreina

Launaskólinn - Námsleið fyrir launafulltrúa og þá sem koma að kjara- og starfsmannamálum hjá ríki og sveitarfélögum

Launaskólinn er nám fyrir launafulltrúa og þá sem koma að starfsmanna- og kjaramálum hjá ríki og bæ. Það hentar einnig stjórnendum sem vilja efla þekkingu sína á þessu sviði. Námið var hannað í samstarfi fjármálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga á vettvangi Fræðslusetursins Starfsmenntar. 

Starf launafulltrúans krefst mikillar þekkingar á inntaki kjarasamninga og yfirgripsmiklu regluverki opinbera vinnumarkaðarins. Launafulltrúar gegna ábyrgðarmiklu starfi þar sem lítið má út af bregða vegna hagsmuna launþega um að afgreiðsla launa og ávinnsla réttinda sé framkvæmd á réttan hátt. Því er mikilvægt að þeir sem vinna við launavinnslu og á starfsmannadeildum þekki sem best umhverfið og lagarammann og hafi vettvang til að deila vinnulagi og ræða verkferla og túlkanir ákvæða. Nám fyrir launafulltrúa svarar aðkallandi fræðsluþörf fyrir grunnmenntun á þessu sviði þar sem sérfræðiþekking þátttakenda er efld en hingað til hefur þjálfunin að mestu farið fram á vinnustað.  

Námsleiðin er alls 84 stundir og er því skipt upp í 4 þemu. Hvert þema samanstendur af nokkrum sjálfstæðum námskeiðum en þannig er komið til móts við mismunandi fræðsluþarfir reyndra starfsmanna. Þátttakendur eru þó hvattir til að taka öll námskeiðin. 

Boðið verður upp á fjarnám. 

Þema I - Opinber vinnumarkaður, ráðning, starfslok og starfsskyldur
Þema II - Vinnutími og afgreiðsla launa
Þema III - Fjarvera frá vinnu 
Þema IV - Mannauður og hæfni

Launaskólinn- námskrá.


Athugið

Engin námskeið á döfinni í þessum flokki. Vinsamlegast líttu við síðar!